Galeria realizacji
opcje
TypOrientacja


OpcjeCranach Lucas Starszy, Reprodukcje

Nazwisko Lucasa Cranacha nie jest jego prawdziwym nazwiskiem, lecz pochodzi od nazwy miejscowości jego urodzenia – Kronach w Bawarii w 1472 roku. Jako malarz renesansowy bardzo sprawnie przejął cechy szkoły naddunajskiej, co możemy zauważyć w jego obrazach scen biblijnych. Obok umiejscowienia w centrum obrazu postaci równie ważne było tło, które zwykle stanowiło wielobarwny krajobraz z bogatą roślinnością. Na początku XVI wieku został malarzem księcia Fryderyka Mądrego, po kilku latach wyemigrował do Niderlandów, gdzie uzyskał tytuł szlachecki, a jego pozycja znacznie wzrosła i zaczął portretować przedstawicieli Kościoła. Przyjaźnił się z Marcinem Lutrem i był on wielokrotnie pojawiającą się postacią w całej twórczości artystycznej Cranacha. Dzięki jego związkom z gronem saskich notabli często zlecano mu portrety osób świętych i sceny biblijne i mitologiczne, co obserwujemy w jego twórczości, a duży udział w nich mają ikony średniowieczne. W swoim dobytku ma ponad 400 dzieł, a założoną pracownię artystyczną przejął po nim syn, który poszedł w ślady ojca. Twórczość Cranacha to mozaika stylu gotyckiego, renesansowego i manieryzmu, a jego praca była wysoko ceniona przez całe życie. Dożył on godnego wieku 81 lat i zaszczepił swoją pasję w synach kontynuujących jego pasję. Dzisiaj reprodukcje obrazów Cranacha są również cenne dla amatorów sztuki, którzy chcą mieć namiastkę najwyższego artyzmu w swoim domu.

Cranach Lucas Starszy obrazy: Złoty wiek, Adam i Ewa, Raj.

 • Lucas Cranach Starszy - Madonna under the fir tree
  Lucas Cranach Starszy - Madonna under the fir tree - wf16412
  #wf16412
 • Lucas Cranach Starszy - Madonna and Child in a Landscape
  Lucas Cranach Starszy - Madonna and Child in a Landscape - wf16413
  #wf16413
 • Lucas Cranach Starszy - Christ and the Virgin Interceding for Humanity before God the Father
  Lucas Cranach Starszy - Christ and the Virgin Interceding for Humanity before God the Father - wf16414
  #wf16414
 • Lucas Cranach Starszy - The Garden of Gethsemane
  Lucas Cranach Starszy - The Garden of Gethsemane - wf16415
  #wf16415
 • Lucas Cranach Starszy - The Garden of Eden
  Lucas Cranach Starszy - The Garden of Eden - wf16416
  #wf16416
 • Lucas Cranach Starszy - The Crucifixion I
  Lucas Cranach Starszy - The Crucifixion I - wf16417
  #wf16417
 • Lucas Cranach Starszy - The Crucifixion II
  Lucas Cranach Starszy - The Crucifixion II - wf16418
  #wf16418
 • Lucas Cranach Starszy - Lamentation of Christ with Saint Wolfgang and Saint Helen and Unidentified Donors
  Lucas Cranach Starszy - Lamentation of Christ with Saint Wolfgang and Saint Helen and Unidentified Donors - wf16419
  #wf16419
 • Lucas Cranach Starszy - Adam and Eve in paradise (The Fall)
  Lucas Cranach Starszy - Adam and Eve in paradise (The Fall) - wf16421
  #wf16421
 • Lucas Cranach Starszy - Adam
  Lucas Cranach Starszy - Adam - wf16422
  #wf16422
 • Lucas Cranach Starszy - Eve
  Lucas Cranach Starszy - Eve - wf16423
  #wf16423
 • Lucas Cranach Starszy - The Pharaoh's Hosts Engulfed in the Red Sea
  Lucas Cranach Starszy - The Pharaoh's Hosts Engulfed in the Red Sea - wf16424
  #wf16424
 • Lucas Cranach Starszy - Apollo and Diana
  Lucas Cranach Starszy - Apollo and Diana - wf16425
  #wf16425
 • Lucas Cranach Starszy - Melancholy
  Lucas Cranach Starszy - Melancholy - wf16426
  #wf16426
 • Lucas Cranach Starszy - The Stag Hunt of the Elector Frederic the Wise (1463-1525) of Saxony
  Lucas Cranach Starszy - The Stag Hunt of the Elector Frederic the Wise (1463-1525) of Saxony - wf16427
  #wf16427
 • Lucas Cranach Starszy - The Judgment of Paris
  Lucas Cranach Starszy - The Judgment of Paris - wf16428
  #wf16428
 • Lucas Cranach Starszy - The Judgement of Paris
  Lucas Cranach Starszy - The Judgement of Paris - wf16429
  #wf16429
 • Lucas Cranach Starszy - A Faun and His Family with a Slain Lion
  Lucas Cranach Starszy - A Faun and His Family with a Slain Lion - wf16430
  #wf16430
 • Lucas Cranach Starszy - The Golden Age
  Lucas Cranach Starszy - The Golden Age - wf16431
  #wf16431
 • Lucas Cranach Starszy - The Three Graces
  Lucas Cranach Starszy - The Three Graces - wf16432
  #wf16432
 • Lucas Cranach Starszy - Two Dead Bohemian Waxwings
  Lucas Cranach Starszy - Two Dead Bohemian Waxwings - wf16433
  #wf16433
 • Lucas Cranach Starszy - Adam and Eve
  Lucas Cranach Starszy - Adam and Eve - wf16420
  #wf16420
 • Lucas Cranach Starszy - Venus and Cupid
  Lucas Cranach Starszy - Venus and Cupid - wf16572
  #wf16572
 • Lucas Cranach Starszy - The Judgment of Paris II
  Lucas Cranach Starszy - The Judgment of Paris II - wf16573
  #wf16573
 • Lucas Cranach Starszy - The Martyrdom of Saint Barbara
  Lucas Cranach Starszy - The Martyrdom of Saint Barbara - wf16574
  #wf16574