Galeria realizacji
opcje
TypOrientacja


OpcjeKossak Juliusz, Reprodukcje

Juliusz Kossak malarz - dzieła Sztuki

Juliusz Kossak pochodził z rodziny szlacheckiej osiadłej na ziemiach małopolskich. Urodził się w 1824 roku jako najstarszy syn i ukończył studia prawnicze, czego wymagała od niego matka. Jednak młody Juliusz uczył się malarstwa, co skutkowało poznaniem wielu wybitnych malarzy rozpoczynających swoją karierę w połowie XIX wieku. Rozpoczynając swoją karierę artystyczną, przebywał wśród arystokracji i obserwował ich życie, które następnie przedstawiał. W porównaniu do innych artystów różnych okresów Kossakowi udało się szczęśliwie ożenić i wychować pięcioro dzieci. Praca zawiodła go do Paryża, Warszawy i Monachium, zanim osiadł w Krakowie. Jego dom stał się siedzibą elity artystycznej, gdzie spotykał się m.in. z Adamem Asnykiem, Henrykiem Sienkiewiczem czy Stanisławem Witkiewiczem. Kossak lubował się w wielkich akwarelach i ilustracjach do czasopism i książek. Tematyka jego prac obejmowała życie dworzan w początkach twórczości, stąd portrety, obrazy zwierząt hodowlanych i scen z polowań. Zdawał sobie doskonale sprawę ze swojej roli w polskim społeczeństwie, co więcej, malował sceny batalistyczne, w których to polscy rycerze odnosili sukcesy. Przedstawiał sceny pochodzące z literatury oraz konie, które niezmiennie podziwiał od lat młodości i wielokrotnie je malował przez całe życie. W naszej galerii możesz zamówić reprodukcje największych dzieł Juliusza Kossaka jak „Scena z polowania w Radziejowicach”, „Pracownia Henryka Rodakowskiego w Paryżu”, „Polowanie par force w Łańcucie” i inne. Sprawdź sam!
 • Juliusz Kossak - Scena z polowania w Radziejowicach
  Juliusz Kossak - Scena z polowania w Radziejowicach - wf17161
  #wf17161
 • Juliusz Kossak - Pracownia Henryka Rodakowskiego w Paryżu
  Juliusz Kossak - Pracownia Henryka Rodakowskiego w Paryżu - wf17162
  #wf17162
 • Juliusz Kossak - Cesarz Franciszek Józef I w otoczeniu wystawionej przez Adama Tańskiego banderii krakowskiej na Błoniach podczas uroczystego wjazdu do Krakowa 1 września 1880 roku
  Juliusz Kossak - Cesarz Franciszek Józef I w otoczeniu wystawionej przez Adama Tańskiego banderii krakowskiej na Błoniach podczas uroczystego wjazdu do Krakowa 1 września 1880 roku - wf17163
  #wf17163
 • Juliusz Kossak - Polowanie par force w Łańcucie
  Juliusz Kossak - Polowanie par force w Łańcucie - wf17164
  #wf17164
 • Juliusz Kossak - Jarmark na konie pod Warszawą
  Juliusz Kossak - Jarmark na konie pod Warszawą - wf17165
  #wf17165
 • Juliusz Kossak - Wjazd Jana III do Wiednia
  Juliusz Kossak - Wjazd Jana III do Wiednia - wf17321
  #wf17321
 • Juliusz Kossak - Jarmark w Habelschwerde
  Juliusz Kossak - Jarmark w Habelschwerde - wf17322
  #wf17322
 • Juliusz Kossak - Ks Józef Poniatowski na Szumie ze stada Sanguszki
  Juliusz Kossak - Ks Józef Poniatowski na Szumie ze stada Sanguszki - wf17323
  #wf17323