Galeria realizacji
opcje
TypOrientacja


OpcjeGrottger Artur - Reprodukcje malarstwa

Artur Grottger (11.11.1837 Ottynowice – 13.12.1867 Amélie-les-Bains-Palalda) to jeden z czołowych polskich malarzy reprezentujących nurt romantyczny w sztuce. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie powstania styczniowego aktywnie zaangażował się w pomoc uciekającym z ziem zaboru rosyjskiego powstańcom, za co został skazany przez rząd austriacki, a cesarz Franciszek Józef cofnął mu stypendium, skazując go na biedę i tułaczkę po Galicji. Niestety artysta zapadł na poważną chorobę (gruźlicę), która pozbawiła go życia, gdy miał zaledwie 30 lat. Grottger pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, w tym między innymi rysunki przedstawiające sceny z powstania styczniowego (Polonia, Lithuania, Warszawa I, Warszawa II) oraz cykl Wojna, który został zakupiony przez austriackiego cesarza Franciszka. Dzieła Grottgera pełne są symboliki i zaangażowanego ideologicznie przekazu. Wśród najsłynniejszych obrazów artysty należy z pewnością wymienić takie płótna, jak: Fryne, Ucieczka Henryka Walezego z Polski, Modlitwa konfederatów barskich, z cyklu Polonia Pobór w nocy, Kucie kos, Schronisko a także Powitanie powstańca, Przejście przez granicę i Pożegnanie powstańca.
  • ARTUR GROTTGER - FRYNE
    ARTUR GROTTGER - FRYNE - wf709
    #wf709