Galeria realizacji
opcje
TypOrientacja


OpcjeGrottger Artur, Reprodukcje

Artur Grottger (11.11.1837 Ottynowice – 13.12.1867 Amélie-les-Bains-Palalda) to jeden z czołowych polskich malarzy reprezentujących nurt romantyczny w sztuce. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie powstania styczniowego aktywnie zaangażował się w pomoc uciekającym z ziem zaboru rosyjskiego powstańcom, za co został skazany przez rząd austriacki, a cesarz Franciszek Józef cofnął mu stypendium, skazując go na biedę i tułaczkę po Galicji. Niestety artysta zapadł na poważną chorobę (gruźlicę), która pozbawiła go życia, gdy miał zaledwie 30 lat. Grottger pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, w tym między innymi rysunki przedstawiające sceny z powstania styczniowego (Polonia, Lithuania, Warszawa I, Warszawa II) oraz cykl Wojna, który został zakupiony przez austriackiego cesarza Franciszka. Dzieła Grottgera pełne są symboliki i zaangażowanego ideologicznie przekazu. Wśród najsłynniejszych obrazów artysty należy z pewnością wymienić takie płótna, jak: Fryne, Ucieczka Henryka Walezego z Polski, Modlitwa konfederatów barskich, z cyklu Polonia Pobór w nocy, Kucie kos, Schronisko a także Powitanie powstańca, Przejście przez granicę i Pożegnanie powstańca.

Jego pierwsze dzieła były osadzone głęboko w romantyzmie i nawiązywały do twórczości Caspara Davida Friedricha, dlatego możemy znaleźć w niej nastrojowe nokturny. Wpływowi ludzie widzieli w nim ogromny potencjał, dzięki czemu szybko zyskał protektora, który zajmował się jego obrazami – bawarskiego magnata Aleksandra Poppenheima. Lubił on pokazywać obrazy Grottgera swoim zamożnym znajomym, a także organizował wystawy sztuki niemieckiej. Przebywanie u protektora wpłynęło na młodego Artura na tyle, by odzwierciedliło się to w jego stylu – powstały w tym okresie portrety wykonane w ciepłych barwach w laurkowej konwencji. Wykazał się dużą świadomością swojego warsztatu oraz wyczuciem. W latach 60. XIX wieku skłaniał się ku malarstwu rodzajowemu i nawiązał współpracę z czasopismami, dla których tworzył ilustracje. Rozwijał też swoje zdolności, zajmując się kolejnymi dziedzinami sztuki jak rysunek, drzeworyt, winieta, lecz nie porzucił malarstwa. Grottger w ciągu kilku lat stał się znaną osobistością w Wiedniu do momentu, gdy w Warszawie sytuacja staje się coraz trudniejsza już w 1860 roku. Malarz zajmuje się tematyką powstańczą, ponieważ zna realia ze względu na ojca, który brał udział w powstaniu listopadowym. Dalsza twórczość to sceny przedstawiające skutki zamieszek w Warszawie. Cykl „Warszawa II” wysłano do Londynu, by zwrócić uwagę innych krajów i udaje mu się to, a przy tym zostaje twórcą międzynarodowym.

Artur Grottger obrazy, dzieła: na pobojowisku, Warszawa, bitwa, pożegnanie powstańca, powstanie styczniowe:

  • ARTUR GROTTGER - FRYNE
    ARTUR GROTTGER - FRYNE - wf709
    #wf709